And now, from Hnúšťa, it’s…

Over on ‘Girls Of The Golden East’ the theme of television coming from outside of the nation’s capital was touched upon via ‘Zpívá Karel Gott’ (‘Karel Gott Sings’) being recorded at the Městské Divadlo (Municipal Theatre) in Slaný, to the north-west of Prague.

Thanks to a recent YouTube uploading – coming to my attention via the ‘Valérie ČIŽMÁROVÁ’ Facebook Group – and subsequent communications with Aleš Korábek, I can say that the Saturday, 12th June 1976 edition of the celebrity game show, ‘Vtipnejší vyhráva’ (‘The Wittiest Wins’) – a show from the Slovak part of the former Czechoslovakia – the basic premise of which was to take a group of four celebrities from the world of comedy and have them recite funny stories sent in by viewers and being scored out of twenty-five by a panel of the local great and good, with a bouquet of red roses being awarded to the winners of each round, recorded, on-the-road, at the social club of a factory, or similar, with a guest appearance by a Pop Star, featured Valérie Čižmárová, performing three songs – ‘Jeho laskominy’ (‘His Fancies’), ‘Veterán’ (‘Veteran’) and ‘Správnej hoch’ (‘Office Boy’) – from Slovenské lučobné závody š.p, (now known, post privatisation, as Slovenské lučobné závody a.s.), in Hnúšťa, in the south-central area of the Slovak part of the former Czechoslovakia.

The music for ‘Jeho laskominy’ (originally ABBA’s ‘So Long’) was composed by Björn Ulvaeus and Benny Göran Andersson, with Czech-language lyrics by Michael Janík. The music for ‘Veterán’ was composed by Zdeněk Barták, with lyrics by Jaroslav Machek. The music for ‘Správnej hoch’ was by the Polish singer-songwriter, Krzysztof Krawczyk, alongside Ryszard Janusz Poznakowski (originally as Krzysztof Krawczyk’s own ‘Hallo, co ty o tym wiesz’ – ‘Hello, what do you know’), with Czech-language lyrics by Karel Šíp.

What follows are the lyrics, plus translations into English.

Michael Janík’s lyrics for ‘Jeho laskominy’

Počkej ještě chvíli s plánovanou oslavou
Nechci abys probudil se ráno s hlavou bolavou
Tak směj se, vyhrožuj mi nebo plač
Já konečně vím co jsi zač
A nechci Tě víc znát, už znát

Wait a while longer for your planned celebration
I do not want you to wake up this morning with a sore head
So, laugh, or cry or threaten me
I finally know what you are
And I don’t want to know you any more, I know

Buď zdráv hochu milý
A vychutnej tuhle chvíli
Nejsi, už prostě nejsi
Všech dívek ideál

Hello dear boy
And enjoy the moment
You are not, you just are not
God’s gift to the girls

Buď zdráv hochu milý
A vychutnej tuhle chvíli
Bude jich možná víc
Buď zdráv, buď zdráv

Hello dear boy
And enjoy the moment
There will be maybe more
Hello, Hello

Mou adresu zapomeň a k nám už nevolej
A svoje kytky jinam posílej,
Ty pro svý laskominy musíš snad
S každou volnou chvílí počítat
Já nechci Tě víc znát, už znát

Forget my address and do not call us now
And send my flowers elsewhere.
You have to for your fancies perhaps
Make every free moment count
I do not want to know you more, I know

Buď zdráv hochu milý
A vychutnej tuhle chvíli
Nejsi, už prostě nejsi
Všech dívek ideál

Hello dear boy
And enjoy the moment
You are not, you just are not
God’s gift to the girls

Buď zdráv hochu milý
A vychutnej tuhle chvíli
Bude jich možná víc
Buď zdráv, buď zdráv

Hello dear boy
And enjoy the moment
There will be maybe more
Hello, Hello

Jaroslav Machek’s lyrics for ‘Veterán’

Není už nejmladší
Přesto mám nejradši
Jeho vzhled ze všech stran
I když mám křížků pár
To je glanc, to je žár
Umí to, můj veterán

He is not the youngest
Nevertheless, I prefer
His appearance from all sides
Even though I have a pair of crosses
It’s glory, it’s glow
He knows, my veteran

Veterán v zatáčkách
Je doma, nemá strach
Vzlétl by možná, kéž by křídla měl
Děda ho zajížděl
Ne tempem hlemýždě
Dnes by ho možná zpátky chtěl

Veteran coming round the corner
He is home, no fear
He might fly, if only he had wings
Grandpa pulled him
No snails pace
Today, he might want to go back

Není už nejmladší
Přesto s ním vystačím
Nezklamal, co ho znám
I když je letitý
Ani já, ani Ty
Nesvedem, co veterán

He is no longer the youngest
Still, I make do with him
Disappointed, I know him
Although he is aged
Neither I nor you
I can do what veteran

Veterán s kuráží
Soupeře poráží
Vzlétl by možná, kéž by křídla měl
Děda ho pokud vím
Zvykl na plný plyn
Dnes by mi možná záviděl

Veteran with courage
beats rivals
He might fly, if only he had wings
Grandpa that I know him
Accustomed to full throttle
Today, I would perhaps have envied

Karel Šíp’s lyrics for ‘Správnej hoch’

Pátý den zvoní telefon
A v něm jen brouká ten známý bas
Pátý den stejný basbaryton
Ty můj typ nejsi a ztrácíš čas

On the fifth day the phone rings
And it just hums the familiar bass
The fifth day, the same baritone
You’re not my type and wasting time

Správnej hoch
Má snědou pleť
Máchův Máj zná nazpaměť
Zná tanců pár obstojně
Správnej hoch byl na vojně

Office boy
He has dark skin
Macha’s Maj knows by heart
He knows a few fairly dances
Office boy was in the army

Správnej hoch
Má pevnou dlaň
Vousy jak sám D’Artagnan
Na toho já čekám dál
No čekám dál

Administrative boy
He has a firm hand
Has D’Artagnan’s beard
The one I keep waiting
Well, keep waiting

Pátý den stejné legrácky
Jsem z nich už málem šílená
Vím, jak jsi světácký
Ty Don Chuany už dávno znám

The fifth day of the same horseplay
I am of those who are almost crazy
I know how you are urbane
You Don Juan had long known

Lyrics courtesy of the song lyrics section of Aleš Korábek’s Valérie Čižmárová Fan Site

Translation (in places, suitably modified) courtesy of IMTranslator

It is quite remarkable that, despite ABBA’s landmark success with ‘Waterloo’ at the Eurovision Song Contest of 1974, in the British South Coast resort of Brighton and subsequently reaching No. 1 in the UK Charts, ‘So Long’ (released in that year) did not even get into the Top Forty. It evidently made a stronger impression over on the other side of the Iron Curtain!

Also, what shines through is Valinka’s theatrical background and – fittingly, in the context of a comedy show – obvious sense of the comic.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s