Boldog születésnapot, ‘V poschodí pátém’ és ‘Malý princ’!

Had it not been for ‘Dávno nejsem hloupá’ (‘I’ve Not Been Crazy For A Long Time’) it is highly likely that either one of the two songs recorded by Valérie Čižmárová on this date at Mozarteum in her big year of singles recording, 1973, may well have been my Slovak No. 1 at my article for the ‘Englishman In Slovakia’ blog – original, full version here…

Englishman_In_Slovakia_Article

Vítězslav Hádl and Ladislav Pikart – the creators of two of Valinka’s other classic tunes, ‘Tak měj mě rád’ (‘So Just Love Me’) and ‘Koňskou dráhou’ (‘On The Horse Tram’) supplied Valinka with ‘V poschodí pátém’ (‘On The Fifth Floor’) and the prodigiously young Zdeněk Němeček (just eighteen at the time) provided the other side to this highly impressive two sides of a 45 R.P.M., ‘Malý princ’ (‘Little Prince’). In both cases, the lyrics were by Petr Markov, the thrilling instrumental accompaniment came from Skupina Svatopluka Čecha (The Svatopluk Čech Group) and the beautiful backing vocals came from Jezinky.

Also in both cases, just as the songs seem to be coming to an end, things are taken up a notch.

Check out these two pieces of musical heaven and I am sure the listener will agree that there is nothing much finer than Valinka plus all this creative talent in the High Summer of ‘that’ year, 1973.

Here are Petr Markov’s lyrics for ‘V poschodí pátém’ with two versions of translation – Google then Microsft – (suitably modified) courtesy of ImTranslator, indicating that – like Valinka’s ‘Koňskou dráhou’ (‘On The Horse Tram’), also composed by the Hádl, Pikart and Markov team, harks back to a gentler age – ‘V poschodí pátém’ longs for a gentler pace of life in the countryside…the one about time, the other about place.

1. Z okna se dívám, v poschodí bydlím pátém

Jak sem a tam lidé chodí blátem

V městě k zbláznění plném aut

Když sama bývám, moc se mi stýská, po rodných loukách v dáli

Kde chlapec píšťalu z proutí píská

A kde zní chóry ptačích flaut

R: Bráním se bráním, bráním se přání

K lesům a stráním, zpátky se vrátit zas k nám

Kde snad každý kámen znám

Čistému dni vstříc brouzdat ránem

Vědět že čas víc není mým pánem

Prostě jen tak žít a šťastná být

Třeba jenom pár dní

3. Z okna se dívám, v poschodí pátém, u nás jsou domky nízké

A táta plot dávno už spravil drátem

Mně však zdá se teď hezčí tím

Nádraží blízké, proč na ně koukám a nejdu si koupit lístek
Když výpravčí mává a rychlík houká
Ach jak ráda bych jela s ním

R:

1. From the window I watch on the live fifth floor where I live

As here and there people walk in mud

The city full of maddening cars

When I live alone, I’m really homesick for his native meadows in the distance

Where the boy whistles with a straw whistle

Where choruses of birds sound

R: the gateway to the goal, the defending card

The forests and hillsides, before returning again to us

Where I know almost every stone

Clean day meet browse morning

Knowing that more time is not my master

Simply just live and be happy

Maybe just a couple of days

3. From the window I watch the fifth floor, in our houses are low

Dad has made a long wire fence

But to me it seems nicer now that

Station nearby, why I look at them and I’m not going to buy a ticket
When the dispatcher waving and hooting express
Oh how I would go with him

R:

1. I look out of the window, on the fifth floor where I live

how to get here and there people go in mud

in maddening full of cars

I’m usually by myself
when I miss, too, the native pastures far away

where the straw whistle of the boy whistles

and where sounds choruses of birds

R: resist resist, resist the wishes of

to forests and hillsides, back to go back again to us

where I know every stone

Neat day toward a morning surf

Know that more time is not my master

just to live and be happy
only a few days

3. I look out of the window, in the fifth floor, in our low houses

and my father a long time ago already fixed wire fence

To me, however, now this seems to be nicer

Station nearby, why them and I’m not going to buy a ticket
when the dispatcher waving and express train there
Oh how I’d love to go with him

‘Dávno nejsem hloupá’ was an example of a stunning ‘upgrade’ of a cover version of a song from the English-speaking World. Maybe a lyricist in the English-speaking World would care to return the compliment in the case of ‘V poschodí pátém’ and ‘Malý princ’, since they are clearly both tunes deserving of more exposure.

I wrote some time back in BFB that readers might find ‘Malý princ’ just a little bit nice!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s