Boldog 67. születésnapot, Valinka

Half a century ago today, Valinka would have become the age at which she would make her first recordings for vinyl and today she should have become sixty-seven, so, recalling that (accidentally!) I took her – or rather, her eponymous LP! – on a walk in the beautiful Derbyshire countryside on what just happened to be her ‘name day’ of 18thApril last year, I thought I’d do likewise, by way of a birthday treat, on the first of what should have been her birthdays at my new address. Here are the photos I took of that LP posed, the second pair of which, rather opportunistically, have a Derbyshire flag in the background!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Whenever thinking about Valinka and the countryside I am inevitably reminded of Petr Markov’s words to Valinka’s ‘V poschodí pátém’ (‘On The Fifth Floor’). Here they are with a couple of versions of an ImTranslator-based translation.

1. Z okna se dívám, v poschodí bydlím pátém

Jak sem a tam lidé chodí blátem

V městě k zbláznění plném aut

Když sama bývám, moc se mi stýská, po rodných loukách v dáli

Kde chlapec píšťalu z proutí píská

A kde zní chóry ptačích flaut

R: Bráním se bráním, bráním se přání

K lesům a stráním, zpátky se vrátit zas k nám

Kde snad každý kámen znám

Čistému dni vstříc brouzdat ránem

Vědět že čas víc není mým pánem

Prostě jen tak žít a šťastná být

Třeba jenom pár dní

3. Z okna se dívám, v poschodí pátém, u nás jsou domky nízké

A táta plot dávno už spravil drátem

Mně však zdá se teď hezčí tím

Nádraží blízké, proč na ně koukám a nejdu si koupit lístek
Když výpravčí mává a rychlík houká
Ach jak ráda bych jela s ním

R:

1. From the window I watch on the fifth floor where I live

As here and there people walk in mud

The city full of maddening cars

When I live alone, I’m really homesick for its native meadows in the distance

Where the boy whistles with a straw whistle

Where choruses of birds sound

R: the gateway to the goal, the defending card

The forests and hillsides, before returning again to us

Where I know almost every stone

Clean day meet browse morning

Knowing that more time is not my master

Simply just live and be happy

Maybe just a couple of days

3. From the window I watch the fifth floor, in our houses are low

Dad has made a long wire fence

But to me it seems nicer now that

Station nearby, why I look at them and I’m not going to buy a ticket
When the dispatcher waving and hooting express
Oh how I would go with him

R:

1. I look out of the window, on the fifth floor where I live

how to get here and there people go in mud

in maddening full of cars

I’m usually by myself
when I miss, too, the native pastures far away

where the straw whistle of the boy whistles

and where sounds choruses of birds

R: resist resist, resist the wishes of

to forests and hillsides, back to go back again to us

where I know every stone

Neat day toward a morning surf

Know that more time is not my master

just to live and be happy
only a few days

3. I look out of the window, in the fifth floor, in our low houses

and my father a long time ago already fixed wire fence

To me, however, now this seems to be nicer

Station nearby, why them and I’m not going to buy a ticket
when the dispatcher waving and express train there
Oh how I’d love to go with him

To play ‘V poschodí pátém’ and for the recording details and other performing/composition credits please go to the ‘Valérie Čižmárová: A Life In Sound’ page of ‘Bananas For Breakfast’.

Next time – all being well! – I’ll actually have a copy of that single to take with me to places ‘where I know every stone’!

 

 

One thought on “Boldog 67. születésnapot, Valinka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s